Lista aktualności Lista aktualności

Narada terenowa.

Narada terenowa w Nadleśnictwie Kołaczyce.

W piątek 7 października 2016 r w leśnictwie Pagorzyna odbyła się narada terenowa. Uczestniczyli w niej: Nadleśniczy, Zastępca Nadleśniczego, Inżynier Nadzoru, Leśniczowie, Podleśniczowie, pracownicy Działu Gospodarki Leśnej oraz Stażyści.
Miejscowy Leśniczy zapoznał przybyłych z historią leśnictwa Pagorzyna, jego zasięgiem oraz warunkami gospodarowania, po czym wszyscy udali się do lasu, gdzie omówiono następujące zagadnienia:

- oddz. 165 d – powierzchnia testująca drzewa mateczne jodły pospolitej,
- oddz. 165 a – zabieg TW,
- oddz. 165 b – wykonanie TW,
- oddz. 158 a – szkody od bobrów,
- oddz. 157 d – wykonanie CP i TW oraz obiekty małej retencji górskiej,
- oddz. 179 b – naturalne odnowienie dębu w drzewostanie rębnym.