Lista aktualności Lista aktualności

SPRZEDAŻ DREWNA W NADLEŚNICTWIE KOŁACZYCE.

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2024-2026 (znak EM.800.3.2023), Zarządzenia nr 105 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2024-2026 (znak sprawy: EM.800.12.2023, Decyzji nr 171 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 r. w sprawie okresów sprzedaży i zasad ustalania cen w 2024 r. w Portalu Leśno-Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno znak: EM.800.4.2023, Decyzji nr 172 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 r. w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert zakupu oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno–Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno (znak: EM.800.5.2023), Decyzji nr 161 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania reklamacji na drewno w PGL LP (znak: ZM.800.12.2019), Zarządzenia nr 7/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie Regulaminu Detalicznej Sprzedaży Drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce (znak ZG.801.1.2024) oraz w oparciu o aktualny cennik sprzedaży detalicznej, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno przeznaczone do sprzedaży w Nadleśnictwie Kołaczyce od dnia 13 lutego 2024 r. (znak: ZG.801.3.2024),.

Informacje na temat zasad sprzedaży drewna przez PGL Lasy Państwowe dostępne są także na stronie https://drewno.lasy.gov.pl/ oraz w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce i leśnictw.

Wykaz stosowanych w PGL LP norm i warunków technicznych mających zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji sprzedawanego surowca drzewnego znajduje się na stronie https://drewno.lasy.gov.pl/ . Drewno posiada certyfikat PEFC (Certyfikat Nr. PCBC/PEFC-5/1/2022 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., ważny od 14.01.2022 r. do 13.05.2024 r., subcertyfikat nr PCBC/PEFC-5/1/2022-11).