Lista aktualności Lista aktualności

SPRZEDAŻ DREWNA W NADLEŚNICTWIE KOŁACZYCE.

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020-2021 (znak ZM.800.10.2019), Decyzji nr 160 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12listopada 2019 r. w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert zakupu oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno – Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno (znak: ZM.800.11.2019), Zarządzenia nr 1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu Detalicznej Sprzedaży Drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce (znak ZG.0210.1.2021) oraz w oparciu o aktualny cennik, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno przeznaczone do sprzedaży w Nadleśnictwie Kołaczyce od 5 lipca 2021 r. (znak: ZG.0210.26.2021).

 

Informacje na temat zasad sprzedaży drewna przez PGL Lasy Państwowe dostępne są także na stronie www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno oraz w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce i leśnictw.

 

Wykaz stosowanych w PGL LP norm i warunków technicznych mających zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji sprzedawanego surowca drzewnego znajduje się na stronie www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno. Drewno posiada certyfikat PEFC (Certyfikat PEFC FM/02/21/BC wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, ważny od 14.05.2021 r. do 13.05.2023 r.).

 


Polecane artykuły Polecane artykuły