Lista aktualności Lista aktualności

"SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA"

"SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA". PODKARPACIE 2016.

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Nadleśnictwo Kołaczyce wspólnie zorganizowali XXIII akcję „Sprzątanie Świata – Polska" Podkarpacie 2016 o zasięgu wojewódzkim, której finał odbył się w dniu 23 września 2016 r. w Warzycach.
W tym roku akcja Sprzątanie Świata przebiegała pod hasłem „Podaj dalej...drugie życie odpadów". Jest to wspólna lekcja poszanowania środowiska, a głównym jej tematem było unikanie tworzenia odpadów poprzez szacunek do przedmiotu oraz uświadomienie mieszkańcom województwa podkarpackiego jakie ilości odpadów wytwarza się podczas codziennych czynności.

Tegoroczna akcja przebiegała w trzech etapach:

I etap – przeprowadzenie konkursu plastycznego wśród uczniów ze szkół znajdujących się na terenie Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie i Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu o tematyce związanej z ochroną środowiska, segregacją odpadów i możliwością wykorzystania surowców wtórnych,
II etap – podsumowanie akcji podczas spotkania z uczniami i gronem pedagogicznym w Warzycach, podczas którego wręczone zostały nagrody za najlepsze prace konkursowe,
III etap – sprzątanie ścieżek edukacyjnych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce przez dzieci oraz organizatorów, zakończone ogniskiem oraz konkursami.


Uczestnikami spotkania finałowego byli: uczniowie biorący udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska" Podkarpacie 2016 wraz z opiekunami, przedstawiciele Nadleśnictwa Kołaczyce, przedstawiciele Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, lokalne władze samorządowe. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentował Pan Mariusz Trojan – Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, który odczytał list Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla skierowany do uczestników akcji.