Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o przetargu

"Modernizacja ogrzewania i docieplenie budynku kancelarii leśnictwa Bierówka w Nadleśnictwie Kołaczyce w 2019 r."

Nadleśnictwo Kołaczyce ogłasza przetarg pn. "Modernizacja ogrzewania i docieplenie budynku kancelarii leśnictwa Bierówka  w Nadleśnictwie Kołaczyce w 2019 r."

Szczegóły postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Kołaczyce w zakładce Zamówienia publiczne dostępne pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_kolaczyce/zamowienia_publiczne/pg_201909190476789224536