Lista aktualności Lista aktualności

KOMUNIKAT

W związku z pojawianiem się w przestrzeni medialnej przekazów  o zwrocie przez Nadleśnictwo Kołaczyce lasów połemkowskich i rzekomej wypłacie dużych kwot odszkodowania

I N F O R M U J Ę

Nadleśnictwo Kołaczyce nie dokonało zwrotów lasów czy innych nieruchomości stanowiących własność  Skarbu Państwa będących w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Kołaczyce, nie wypłaciło także odszkodowań pieniężnych.
Nadleśnictwo nie zaprzecza, że roszczenia o zwrot lasów  przejętych w przeszłości, głównie pod koniec lat 40 ub. wieku na rzecz Skarbu Państwa są kierowane. Wnioskodawcy występują z wezwaniami do zawarcia ugody o wydanie nieruchomości, jednakże w żadnej sprawie ugoda nie została zawarta.
Po otrzymaniu wezwania o wydanie nieruchomości, Nadleśnictwo Kołaczyce postępuje  zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem, realizując zalecenia Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w zakresie dokumentowania każdej czynności gospodarczej na działkach leśnych objętych roszczeniami, co do zakresu prac, jak i kosztów ich wykonania.
Rozstrzygnięcia co do ewentualnych zwrotów mienia pozostają w gestii sądów powszechnych, a nie decyzji nadleśniczego.

                                                                                                        Artur Paczkowski

                                                                                                  Nadleśniczy Nadleśnictwa

                                                                                                             Kołaczyce