Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs "Wiosenny Zielnik".

Nadleśnictwo Kołaczyce ogłasza konkurs pod hasłem "Wiosenny Zielnik".

Regulamin konkursu:
› konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych,
› każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 pracę,
› technika wykonania pracy dowolna, format A4 (blok techniczny), twarda okładka powinna zawierać: tytuł, imię i nazwisko, klasę i nazwę szkoły, numer telefonu kontaktowego do szkoły,
› zielnik powinien zawierać ususzone okazy roślin zielnych, które nie są objęte ochroną gatunkową. Wykaz roślin chronionych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin.
› praca powinna zawierać co najmniej 20 sztuk roślin, każdy okaz powinien być podpisany zgodnie z nomenklaturą botaniczną,
› termin składania prac – 30 maja 2015 r. w sekretariacie Nadleśnictwa Kołaczyce (liczy się data wpływu do sekretariatu) lub za pośrednictwem poczty polskiej (liczy się data stempla pocztowego),
› oceny prac dokona jury powołane przez organizatora,
› werdykt jury będzie ostateczny i nie może być kwestionowany,
› informacja o rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród laureatom zostanie umieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa Kołaczyce,
› nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i mogą być przez niego wykorzystywane do celów promocji i w publikacjach,
› na zwycięzców czekają nagrody książkowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!