Lista aktualności Lista aktualności

Koszenie traw

Koszenie poboczy dróg, składów drewna oraz gruntów rolnych w Nadleśnictwie Kołaczyce

Nadleśnictwo Kołaczyce ogłasza przetarg na koszenie poboczy dróg, składów drewna oraz gruntów rolnych w Nadleśnictwie Kołaczyce. Szczegóły postępowania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa pod adresem:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_kolaczyce/zamowienia_publiczne/pg_201905300413153599533