Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, stanowiących własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających  osobowości prawnej, położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kołaczyce, na terenie gmin: Biecz Obszar Wiejski (025), Biecz Miasto (024), Lipinki (052), Skołyszyn (092), Dębowiec (032), Brzyska (022), Jasło (042), Jasło Miasto (011), Osiek Jasielski (082), Nowy Żmigród (072), Strzyżów Obszar Wiejski (045), Niebylec (032), Frysztak (022), Wojaszówka (092), Korczyna (052), Jedlicze Obszar Wiejski (045), Jedlicze Miasto (044), Chorkówka (012), Tarnowiec (112), Kołaczyce Obszar Wiejski (055), Kołaczyce Miasto (054), Jasienica Rosielna (052), Haczów (042), Domaradz (022), Sękowa (092).

Nabywanie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia odbywać się będzie na warunkach określonych w art. 37 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1275 ze zm.), po uznaniu, że  jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa. Las, grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty przez Nadleśnictwo Kołaczyce tylko za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.


Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, proszone są o kontakt z tut. nadleśnictwem pod nr tel. 13 44 576 10, e-mail: kolaczyce@krosno.lasy.gov.pl lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym Grzegorzem Więcek, kom.: 662 235 084, stacj.: 13 44 576 29, e-mail: grzegorz.wiecek@krosno.lasy.gov.pl.