Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE

Postępowanie na świadczenie usług wsparcia merytorycznego z zakresu ochrony danych osobowych.

Nadleśnictwo Kołaczyce  zaprasza zainteresowane Firmy do udziału w postępowaniu  na świadczenie usług wsparcia merytorycznego z zakresu ochrony danych osobowych wraz z realizacją  zadań  administratora bezpieczeństwa  informacji  w ramach realizacji obowiązków określonych Ustawą  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Oferty wstępne zawierające warunki świadczenia usług, wskazujące formę organizacyjno prawną, doświadczenie i kwalifikacje,  prosimy składać w siedzibie  Nadleśnictwa Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce do dnia 14 stycznia 2016r. do godziny 15.00na adres mailowy: kolaczyce@krosno.lasy.gov.pl
Niniejsze ogłoszenie  nie zobowiązuje  do zawarcia umowy.

Do wybranych Firm, które posiadają uprawnienia i kompetencje do  realizacji usług  w zakresie ogłoszenia i zgłoszą zainteresowanie świadczeniem usług w zakresie  wsparcia merytorycznego z zakresu ochrony danych osobowych wraz z realizacją  zadań administratora bezpieczeństwa  informacji, zostanie skierowane zaproszenie do złożenia
ofert i do udziału w negocjacjach.
Wybór Wykonawcy nastąpi w oparciu o Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce   Nr 10 z dnia  19.05.2014r.  w sprawie  „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. Euro w Nadleśnictwie Kołaczyce"  
                    
                                                                                                                    Nadleśniczy
                                                                                                                    mgr inż Andrzej Kochmański