Lista aktualności Lista aktualności

OTWARCIE ŚCIEŻEK W DOLINIE JASIOŁKI

W dniu 24.08.2019 r. odbyło się otwarcie dwóch nowych ścieżek przyrodniczo – turystycznych „Dolina Jasiołki” w Jedliczu założonych przez Stowarzyszenie Turystyczne CYBA. Jedna z nich częściowo przebiega przez teren Nadleśnictwa Kołaczyce.

     Trasy zostały wytyczone w ramach projektu dofinansowanego z programu TESCO „Decydujesz, pomagamy” przy współpracy z Nadleśnictwem Kołaczyce oraz Gminą Jedlicze. Ścieżki zlokalizowane są, jak sama nazwa wskazuje, w dolinie Jasiołki, w Jedliczu- Zawodziu oraz na sąsiadującym z nią wzniesieniu Potakówki. Jedna z nich, trasa żółta, prowadzi do żeremi bobrów, zaś druga - czerwona przebiegająca częściowo przez lasy leśnictwa Tarnowiec, ma swój początek przy kładce nieopodal zbiorników retencyjnych. To właśnie ta część prowadząca przez okoliczne lasy ukazuje zróżnicowane zbiorowiska takie jak grąd, buczynę czy sztuczne nasadzenia sosnowe. Na wzniesieniu można dostrzec także ślady grodziska z epoki brązu oraz grodziska średniowiecznego.

     Podczas przecięcia symbolicznej wstęgi wypowiedziała się m.in. Burmistrz Jedlicza Jolanta Urbanik, która pogratulowała członkom stowarzyszenia podjęcia takiej inicjatywy. Następnie w imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce głos zabrała Gabriela Markowicz, referent ds. edukacji. W swojej wypowiedzi omówiła funkcje lasu z zaznaczeniem funkcji społecznej. Podkreśliła, że coraz więcej lasów, oczywiście w miarę możliwości jest udostępnianych dla społeczeństwa poprzez tworzenie przez leśników nowych ścieżek dydaktycznych czy infrastruktury turystycznej. Po uroczystym otwarciu pod tablicą główną uczestnicy przemieścili się w kierunku retencji górskiej, gdzie miejscowy leśniczy Ryszard Betlej opowiedział więcej o tym projekcie. Całość popołudniowego spotkania dopełnił poczęstunek przy ognisku, któremu towarzyszyły wspólne rozmowy.