Lista aktualności Lista aktualności

SPOTKANIE Z ŁOWCZYMI

     W zeszłym tygodniu w budynku Nadleśnictwa Kołaczyce odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnienia inwentaryzacji jeleni w Łowieckim Rejonie Hodowlanym nr V - Dorzecze Wisłoki z dzierżawcami obwodów łowieckich wchodzącymi w skład tego rejonu. Ponadto dzierżawcy obwodów łowieckich z terenu Nadleśnictwa Kołaczyce uzgodnili inwentaryzację pozostałych gatunków zwierząt łownych z Nadleśnictwem oraz Izbami Rolniczymi (Podkarpacką i Małopolską).