Lista aktualności Lista aktualności

WYCENA TROFEÓW ŁOWIECKICH

W dniu 30 listopada 2018 r. w Bierówce odbyła się ocena prawidłowości odstrzału oraz wycena medalowa trofeów rogaczy (samców sarny).

W dniu 30.11.2018 r. (piątek) w Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce odbyła się ocena prawidłowości odstrzału oraz wycena medalowa trofeów rogaczy, w której wzięły udział koła prowadzące gospodarkę łowiecką na terenie dwóch powiatów : jasielskiego i gorlickiego. Oceniono 416 sztuk rogaczy pozyskanych w sezonie łowieckim 2018/2019, z czego tylko jeden rogacz został oceniony jako odstrzał nieprawidłowy. Pozostałe to odstrzały prawidłowe.

Przy wycenie medalowej wzięto pod uwagę 31 trofeów, spośród których 25 przyznano medale: 6 złotych, 7 srebrnych i 12 brązowych. Pozostała ilość nie spełniała kryteriów wg formuły CIC. Zgodnie z formularzem wyceny parostków sarny rogacza punktowano elementy takie jak: długość tyki prawej i lewej, masę, objętość rozłogę, zaś dodatkowo oceniano ubarwienie, uperlenie, róże, zakończenie oraz rozwój odnóg, jak również ukształtowanie parostków. Natomiast punkty mogły zostać potrącone za niedorozwój odnóg czy też za usterki ukształtowania.

 

Tekst i zdjęcia:Gabriela Markowicz.