Lista aktualności Lista aktualności

Zawody Drwali 2022

W piątek 10 czerwca na polu namiotowym Stasiana rozegrano Zawody Drwali organizowane wspólnie przez Nadleśnictwo Dukla i Nadleśnictwo Kołaczyce oraz Koła Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa działające przy tych Nadleśnictwach.

W zawodach udział wzięło 12 zawodników reprezentujących Zakłady Usług Leśnych, świadczące usługi na terenie Nadleśnictw Dukla i Kołaczyce.

Zawody przeprowadzone zostały w oparciu o Regulamin Zawodów Drwali przyjęty przez SITLiD. Rozegrano pięć konkurencji: ścinka drzew, a następnie okrzesywanie, składanie pilarki, przerzynka kombinowana na kozłach i precyzyjna przerzynka. Ścinka drzew została przeprowadzona w drzewostanie sosnowym. Jest to najbardziej emocjonująca i najwyżej punktowana konkurencja, w której oceniane są zachowanie kierunku obalania na wybrany punkt i parametry techniczne pniaka.

Cztery pozostałe konkurencje rozegrane zostały na polu namiotowym, przy udziale kibicującej publiczności. Po rozstrzygnięciu wszystkich konkurencji na podstawie sumarycznej ilości punktów wyłoniono trzech zwycięzców, którym wręczono nagrody główne.

Walka o podium była bardzo wyrównana, zwycięzca P. Adam Turek reprezentujący ZUL z Nadleśnictwa Dukla zdobył  1283 punkty. Drugie miejsce 1170 punktów zdobył P. Roman Klęba (ZUL z Nadleśnictwa Kołaczyce), trzecie miejsce 1139 punktów zdobył P. Marcin Fara (ZUL z Nadleśnictwa Kołaczyce). Zostały również przyznane nagrody za najlepszy wynik w poszczególnych konkurencjach.

W trakcie Zawodów przedstawiciele  Bieszczadzkiej Grupy GOPR przeprowadzili  szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także przekazali podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń, jakie mogą się pojawić w pracy, w lesie czy w górach. Dziękujemy!

Głównym sponsorem nagród była Firma PHU Majster Witold Matłosz – Szajowski z Krosna, autoryzowany dealer Stihl, która ufundowała nagrodę główną – pilarkę spalinową. Dziękujemy za wsparcie i nagrody. Dziękujemy również Zakładowi Usług Leśnych Jan Kosior, który zapewnił przygotowanie stanowisk do rozegrania poszczególnych konkurencji i obsługę techniczną zawodów.

Głównym celem Zawodów Drwali jest propagowanie  bezpiecznych technik prac przy pozyskaniu drewna,  promocja zawodu drwala a także integracja zawodowych środowisk leśnych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, a także wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie imprezy.

 

Tekst i zdjęcia: N. Dukla