Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja dzików

INWENTARYZACJA DZIKÓW W OBWODACH ŁOWIECKICH DZIERŻAWIONYCH I WYŁĄCZONYCH Z WYDZIERŻAWIENIA NA TERENIE NADLEŚNICTWA KOŁACZYCE

W związku z wydaną przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Decyzją nr 498 znak ZŁ.074.28.2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich dzierżawionych i wyłączonych z dzierżawienia Nadleśnictwo Kołaczyce

Z A P R A S Z A

do wzięcia udziału w przeprowadzanej inwentaryzacji dzików.

W przedsięwzięciu wezmą udział pracownicy Lasów Państwowych, przedstawiciele kół łowieckich oraz inne zainteresowane strony lub osoby.
Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w dniach 21 – 23 października 2016 r. zarówno na terenach leśnych Lasów Państwowych jak również na terenach lasów innej własności (prywatnych, gminnych itd.).
Powszechna inwentaryzacja dzików zostanie przeprowadzona w celu określenia ilości i zagęszczenia populacji dzików w związku z zapobieganiem rozpowszechniania się choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF).
 

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskać można pod numerem telefonu +48 1344576-30.