Lista aktualności Lista aktualności

LEŚNICY PAMIĘTAJĄ

Polskie lasy skrywają wiele tajemnic. W czasach wojen i powstań były świadkami krwawych bitew, a także dawały schronienie walczącym. Były miejscem tragicznych wydarzeń, mordów z udziałem Żydów oraz zwykłej ludności, która uczestniczyła w walkach o wolny kraj. Błądząc po kołaczyckich lasach można natknąć się na najróżniejsze mogiły lotników, partyzantów, cmentarze choleryczne czy kurhany sprzed ponad 4, 6 tys. lat.

     Z pozoru wyglądają jak zapomniane, jednak przez cały rok pozostają pod opieką leśników, którzy nie tylko dbają o ich czystość i palą znicze, ale również podejmują inicjatywy mające na celu utrzymanie miejsc pamięci pomimo upływającego czasu. Dobrym przykładem może być budowa nowego ogrodzenia na terenie leśnictwa Bieździedza wokół mogiły żydowskiej, a także barierki przy ścieżce prowadzącej do miejsca zadumy. Mogiła ta upamiętnia ofiary Holokaustu – 260 żydowskich mężczyzn kobiet i  dzieci z Brzostku, Kołaczyc, a także okolicznych miejscowości. Zostali oni wypędzeni ze swoich domów przez Niemców, a następnie brutalnie zamordowani w tym odosobnionym miejscu i pochowani w zbiorowej mogile w sierpniu 1942 r.

Ogrodzenie zbudowano przy współpracy nadleśnictwa z gminą Kołaczyce.

     W październiku br. leśnicy wraz z myśliwymi Koła Łowieckiego „Sokół” Łączki Jagiellońskie oraz okolicznymi mieszkańcami podjęli się remontu ogrodzenia  otaczającego cmentarz choleryczny „Meralina” w leśnictwie Odrzykoń. Pochodzi on z lat 30-stych XIX w., spoczywa na nim ludność, którą dotknęła epidemia cholery. W obawie przed rozprzestrzenieniem się tej groźnej wówczas choroby, władze austriackie nakazały grzebanie zmarłych w miejscach odosobnionych, z dala od zamieszkałych wsi. Na terenie lasów Nadleśnictwa Kołaczyce znaleźć możemy kilka takich cmentarzy, w samym leśnictwie Odrzykoń jest ich trzy.

Opisane wyżej inicjatywy to tylko część tych, które przez lata podejmowane są zarówno przez leśników w dobrej współpracy z gminami, stowarzyszeniami oraz okolicznymi mieszkańcami. Świadczą przede wszystkim o jednomyślnej chęci uchronienia takich miejsc przed zapomnieniem bo zgodnie ze słowami polskiej poetki Wisławy Szymborskiej „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”…

 

 

Tekst: G. Markowicz

Zdjęcia: A. Paczkowski, R. Brocławik,  Ł. Krzakiewicz, P. Okólski