Lista aktualności Lista aktualności

NARADA TERENOWA W TARNOWCU

W piątek na obszarze leśnictwa Tarnowiec w przepięknej jesiennej aurze odbyła się narada terenowa, w której udział wzięli: nadleśniczy, zastępca nadleśniczego, inżynier nadzoru, dział techniczny oraz pracownicy terenowi. Dzięki niej wszyscy mogliśmy lepiej poznać teren leśnictwa, tamtejsze drzewostany, ale także wspólnie przedyskutować zadania dotyczące gospodarki leśnej, te najbardziej problematyczne, z którymi spotyka się leśniczy na co dzień.

     Oprócz grodzonej uprawy dębowej, młodników jodłowych, dojrzałych drzewostanów bukowych, pod którymi występuje odnowienie naturalne mieliśmy okazję zobaczyć także zbiorniki retencyjne. Powstały one w ramach projektu pn. "Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" współfinansowanego ze środków UE. Celem ich budowy, najprościej mówiąc, jest zatrzymanie nadwyżki gwałtownych wód opadowych oraz przeciwdziałanie suszy na górskich obszarach leśnych.
Dziękujemy za wzorowe przygotowanie narady gospodarzom tamtejszego terenu - leśniczemu Ryszardowi oraz podleśniczemu Miłoszowi.
 
Na następnej naradzie terenowej spotykamy się wiosną w leśnictwie Odrzykoń.
Tekst: G. Markowicz
Zdjęcia: Ł.Krzakiewicz