Wydawca treści Wydawca treści

CERTYFIKAT

Nadleśnictwo Kołaczyce informuje, że w dniu 05.05.2021 r. został przyznany certyfikat PEFC o numerze PEFC FM/02/21/BC obejmujący wszystkie 26 nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Certyfikat został wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Jednostka ta potwierdza spełnienie wymagań Normy Krajowej PEFC - PEFC PL 1003:2012. v.2 "Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania" w zakresie trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Posiadany od 2012 r. certyfikat PEFC z dniem 14.05.2021 r. został wznowiony i pozostaje ważny do 13.05.2023 r.”