Wydawca treści Wydawca treści

Kołaczyckie lasy z lotu ptaka

Film - JAK WYGLĄDAJĄ LASY Z GÓRY...

Kołaczyckie lasy porastające część Pogórza Ciężkowickiego, Strzyżowskiego i Dynowskiego zdominowane są przez jodłę i buka. Korzystne warunki siedliskowe (większość to lasy wyżynne świeże) oraz klimat (północna wystawa stoków)sprawiają że ww. gatunki czują się tu wyjątkowo dobrze i odnawiają w dużym stopniu naturalnie. Niższe partie to głównie drzewostany złożone z buka i dębu,ale możemy spotkaćrównież inne cenne gatunki domieszkowe takie jak: lipa, wiąz, grab, jawor czy modrzew.

W sierpniu tego roku powstał krótki film promujący lasy Nadleśnictwa Kołaczyce. Dzięki nagraniu z drona można zobaczyć jak wyglądają nasze lasy z lotu ptaka. Czy widać tu rękę gospodarza? Z pewnością tak! Zawdzięczamy to w dużym stopniu prowadzeniu przez pokolenia leśników zrównoważonej gospodarki leśnej polegającej na łączeniu funkcji ekologicznej, społecznej i gospodarczej. Najlepszym dowodem tej pracy jest poniższy film, który ukazuje dużą zdrowotność i  żywotność lasów wynikającą ze zróżnicowania gatunkowego oraz dopasowania gatunków do siedliska. Nie robimy tego dla siebie. Chcemy, aby lasy Nadleśnictwa Kołaczyce były trwałe i służyły kolejnym pokoleniom, a społeczeństwo mogło z nich w pełni korzystać.

Szczególne podziękowania kierujemy do pracownika Nadleśnictwa Rymanów kolegi Piotra Pyzia za zdjęcia i montaż oraz chęci, bez których nie byłoby tej realizacji.

Poniżej znajduje się link do filmu promocyjnego:

https://www.youtube.com/watch?v=GWmgA7nt-Qg