Wydawca treści Wydawca treści

Rys historyczny Nadleśnictwa Kołaczyce

     W roku 1944 powstało Nadleśnictwo Olszyny z siedzibą w Kołaczycach (w domu prywatnym), a jego pierwszym Nadleśniczym był Arłamowski (nie znamy jego imienia). Administracyjnie Nadleśnictwo podlegało pod Zarząd Lasów Państwowych w Rzeszowie z siedzibą w Tarnowie. Wówczas powierzchnia Nadleśnictwa Olszyny wynosiła ok. 4,5 tys. ha, a jego terytorium obejmowało pięć leśnictw: Bieździedza, Jodłowa, Lipnica, Brzostek oraz Kamienica Dolna. Każde leśnictwo dzieliło się na obchody o powierzchni ok. 300 ha. Po Nadleśniczym Arłamowskim władzę w Nadleśnictwie Olszyny na krótko objął Nadleśniczy Wysocki (jednak daty nie są znane, wiadomo tylko, że zamieszkiwał dworek w Bieździedzy). W roku 1946 nastąpiła zmiana nazwy Nadleśnictwa Olszyny na Nadleśnictwo Kołaczyce. Dodatkowo zmieniono nazwę leśnictwo Jodłowa na leśnictwo Czermna. Przed rokiem 1950 Nadleśniczym został Juliusz Misiołek, a Nadleśnictwo funkcjonowało w oparciu o trzy stanowiska: nadleśniczego, kierownika biura i manipulanta (dzisiejszy stażysta). W październiku 1951 r. siedzibę Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych przeniesiono z Tarnowa do Przemyśla. Pięć lat później (1956r.) po Juliuszu Misiołku władzę w Nadleśnictwie Kołaczyce objął Kazimierz Malawski, przechodząc z Nadleśnictwa Krasiczyn (posiadał on wyższe wykształcenie leśne).

Zdjęcie pracowników ze zbiorów leśnictwa Pagorzyna. Kadencja Nadleśniczego Malawskiego.

Wycieczka pracowników, Warszawa, 1968 r.

Lata 70. przyniosły wiele zmian, zarówno na płaszczyźnie administracyjnej, jak i terytorialnej.  Do tej pory w biurach nadleśnictw były zatrudnione ok. 3-4 osoby, a pionem decyzyjnym były wyłącznie jednostki nadrzędne. Dopiero wprowadzone zmiany w strukturze nadleśnictw spowodowały powstanie działu technicznego. W roku 1972 siedzibę Nadleśnictwa przeniesiono z Kołaczyc do Nawsia Kołaczyckiego. Została ona wybudowana na podstawie tradycyjnych projektów, które obowiązywały wówczas dla siedzib nadleśnictw w Lasach Państwowych. Aktualnie w tym budynku mieści się kancelaria leśnictwa Bieździedza, archiwum oraz pokoje gościnne.

Dawna siedziba Nadleśnictwa Kołaczyce (obecnie kancelaria leśnictwa Bieździedza).

W wyniku reorganizacji terytorialnej doszło do łączenia nadleśnictw. Od tej pory powierzchnia  każdego z nich liczyła od 8 do 15 tys. ha. Również zasięg naszej jednostki uległ zmianie. Do Nadleśnictwa Kołaczyce przyłączono cztery leśnictwa: Pagorzynę, Tarnowiec, Bierówkę i Pietruszą Wolę, a odłączono leśnictwa: Brzostek i Kamienicę Dolną.

Wycieczka pracowników, Sudety/Drezno, 1974 r.

Duża zmiana nastąpiła w lipcu 1975 r., kiedy to OZLP Przemyśl połączono z OZLP  Kraków w jedno przedsiębiorstwo z siedzibą w Krakowie. Dwa lata później, w  roku 1977 do terytorium Nadleśnictwa Kołaczyce została włączona część uprzednio istniejących Nadleśnictw: Gorlice, Wiśniowa i Nowy Żmigród. Rok późnej w 1978 r. Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych został ponownie przeniesiony, tym razem z Krakowa do Krosna.

Zawody drwali, leśnictwo Pagorzyna, 1980 r.

W roku 1986 na stanowisko Nadleśniczego został powołany Andrzej Kulczycki i tak było do roku 1991, kiedy to jego następcą został Leszek Nalepa. W ciągu następnych lat zaplanowano budowę nowej siedziby Nadleśnictwa, naprzeciwko starej, i tak w listopadzie 1988 r. wydano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W lipcu 2000 r. podpisano protokół odbioru nowej siedziby, a po ponad pół roku we wrześniu 2001 r. nastąpiło uroczyste otwarcie budynku biura.

Otwarcie nowej siedziby Nadleśnictwa, 2001 r.

Końcem kwietnia 2004 r. ówczesny Nadleśniczy Leszek Nalepa został odwołany z Kołaczyc i powołany na to samo stanowisko w Nadleśnictwie Dukla. W tym samym czasie w Nadleśnictwie Kołaczyce obowiązki Nadleśniczego zaczął pełnić dotychczasowy zastępca Jerzy Iwański i tak pozostało do końca 2004 r. Dzień 31 grudnia 2004 przyniósł wiele zmian, bowiem Nadleśnictwo Kołaczyce zostało rozwiązane, a wszyscy pracownicy przeniesieni do Nadleśnictwa Dukla. W roku 2007 po śmierci Nadleśniczego Leszka Nalepy na to stanowisko został powołany Andrzej Kochmański. Przełomowy był rok 2008, bowiem z dniem 1 stycznia Nadleśnictwo Kołaczyce zostało przywrócone z jego wcześniejszą siedzibą w Nawsiu Kołaczyckim.

Siedziba Nadleśnictwa, 2008 r.

Od tego momentu Nadleśnictwo Kołaczyce miało dwa obręby: Kołaczyce i Krosno (przyłączony z Nadleśnictwa Dukla). Na stanowisko Nadleśniczego został powołany Jan Kraczek, ale na krótko, bo tylko na 6 dni. Po jednodniowej przerwie w dniu 9 stycznia obowiązki Nadleśniczego zaczął pełnić dotychczasowy zastępca Ireneusz Hołodniak i trwało to do 28 stycznia. W dniu 29 stycznia został powołany nowy Nadleśniczy Andrzej Kochmański, który zarządzał Nadleśnictwem przez ponad 8 lat - do 8 czerwca 2016r. W tym samym dniu kierownictwo nad Nadleśnictwem objął Artur Paczkowski.

Aktualna kadra pracownicza przed budynkiem Nadleśnictwa, 2018 r.

Aktualnie Nadleśnictwo Kołaczyce obejmuje powierzchnię 10 700,98 ha i podzielone jest na dwa obręby leśne: Kołaczyce - obejmujący 6 leśnictw (Bierówka, Bieździedza, Lisów, Pagorzyna, Pietrusza Wola, Tarnowiec) i Krosno - obejmujący 4 leśnictwa (Czarnorzeki, Węglówka, Odrzykoń i Wola Komborska).