Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa.

Obszar Nadleśnictwa posiada różnorodną rzeźbę terenu. Część północna obejmuje Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Strzyżowskie i Pogórze Dynowskie - tworzą je pasma wzgórz przebiegające z południowego wschodu na północny zachód, z Liwoczem (561 m n.p.m.), Górą Chełm (528 m n.p.m.) i Suchą Górą (591 m n.p.m.).

Część środkowa leży w Dołach Jasielsko-Sanockich (200 – 300 m n.p.m.), stanowiących rozległe i wyrównane obniżenie wewnątrz Karpat.

Niewielka południowa część Nadleśnictwa leży w Beskidzie Niskim. Tworzą ją pasma górskie charakteryzujące się łagodnymi grzbietami i kopulastymi wierzchołkami, poprzecinanymi potokami i jarami.

Lasy Nadleśnictwa w większości (94%) zostały zaliczone do ochronnych, wśród których wyróżniamy lasy wodochronne, glebochronne, położone w granicach administracyjnych miast oraz stanowiące ostoje zwierząt chronionych