Wydawca treści Wydawca treści

MONITORING WIZYJNY

Monitoring wizyjny prowadzony przez Nadleśnictwo Kołaczyce z siedzibą Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce, dalej jako "Nadleśnictwo" w celu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz obszarów leśnych, przeciwdziałaniu szkodnictwu leśnemu oraz czystości terenu Nadleśnictwa.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo Kołaczyce. Z Administratorem Danych Osobowych w Nadleśnictwie można się skontaktować pod adresem e-mail kolaczyce@krosno.lasy.gov.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz opis przysługujących Pani/Panu prawach z tego tytułu znajdą Państwo na stronie internetowej https://kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych#.ZGXWRnZByUk lub w siedzibie Administratora.