Wydawca treści Wydawca treści

STANOWISKO NADLEŚNICTWA W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRACY

Informacja na temat rekrutacji

1. Nadleśnictwo Kołaczyce  informuje, że podania  o pracę, CV przyjmować będzie tylko w przypadku prowadzenia rekrutacji na dane stanowisko.
2. Przesłane podania o pracę, CV,  e-mailem lub listem poza prowadzeniem rekrutacji będzie skutkowało zniszczeniem dokumentów.

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie 317, 38-213 Kołaczyce; e-mail: kolaczyce@krosno.lasy.gov.pl; tel: 13 44 576 10, reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce – Pana Artura Paczkowskiego.
2. Administrator Danych Osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych w celach związanych z działalnością Nadleśnictwa Kołaczyce, tj.:
• prowadzenia statutowej działalności, 
• prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej,
• spełniania obowiązku statystycznego,
• realizacji zadań wynikających z Ustawy o Lasach z dnia 28.09.1991 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) w tym związanych z gospodarowaniem mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, zawieraniem umów najmu, dzierżawy itp.
3. Podmiotowi, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania oraz usunięcia.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez Nadleśnictwo Kołaczyce przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.