Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzania Lasu

Teren leśnictwa Węglówka.

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Kołaczyce prowadzona jest na podstawie planu urządzenia lasu, sporządzonego na lata 2018-2027.

Obowiązujący Plan został zatwierdzony przez Ministra Środowiska, pismem DL-I.4100.4.2019 z dnia 02 października 2019 roku.

Plan urządzenia lasu zawiera zakres zadań ochronnych opracowany dla części obszarów N2000 własności Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Kołaczyce.