Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów. Zalicza się do niego przede wszystkim użytkowanie główne, czyli pozyskanie drewna, a także użytkowanie uboczne - zbiór płodów runa leśnego, pozyskanie choinek na drzewka bożonarodzeniowe oraz eksploatacja kopalin. Leśnicy dają możliwość korzystania z tych dóbr w sposób mądry zapewniający trwałość lasu.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu". Pozyskujemy ok. 60 % przyrostu rocznego, dzięki czemu zasobność drzewostanów stale wzrasta.


Należy pamiętać o tym, że każdy gatunek ma swój wiek rębności, który powinien być zachowany, aby pozyskać surowiec jak najlepszej jakości. W przeciwnym wypadku może on ulec deprecjacji, czyli utracić swoją wartość. W drzewostanie dojrzałym do wyrębu wykonywane zabiegi mają na celu przyspieszenie procesów występujących naturalnie.


Za pomocą cięć rębnych usuwa się drzewa w celu przebudowy lub odtworzenia drzewostanu, zapewniając tym samym warunki dla rozwoju nowego pokolenia. Natomiast w cięciach pielęgnacyjnych usuwane są drzewa wadliwe i chore, po to wyhodować drzewostan o pożądanych cechach. Wyróżniamy także trzeci rodzaj cięć- cięcia niezaplanowane, które są skutkiem wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.


Planowany roczny rozmiar użytkowania w Nadleśnictwie Kołaczyce kształtuje się na poziomie 46,9 tys. m3 grubizny (w tym użytkowanie przedrębne wynosi 23,8 tys.m3, a użytkowanie rębne 23,1 tys. m3), co przekłada się na roczne pozyskanie z 1 ha na poziomie 4,54 m3.
Przyjęty łączny etat miąższościowy stanowi 59,5 %  spodziewanego przyrostu – w tym użytki rębne zajmują 28,2 %, a przedrębne 31,3 % tegoż przyrostu. W związku z tym należy się spodziewać wzrostu zasobów drewna i poprawy stanu drzewostanów pod względem zwarcia i zadrzewienia.