Wydawca treści Wydawca treści

OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Informujemy, że zarządzeniem nr 18/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 19.04.2022 roku wprowadzono okresowy zakaz wstępu do lasu w lokalizacjach wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

Poniżej znajdą Państwo zarządzenie nr 18/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu wraz z załącznikiem nr 1 oraz plik .shp zawierający lokalizację terenów leśnych objętych okresowym zakazem wstępu do lasu.