Lista aktualności Lista aktualności

W trosce o ptasie domy.

Wieszając na drzewach drewniane budki zwiększamy ilość miejsc rozrodu pożytecznych gatunków ptaków.

Jesień to dobry czas na zawieszanie nowych budek lęgowych dla ptaków. Wieszając na drzewach drewniane budki zwiększamy ilość miejsc rozrodu pożytecznych gatunków ptaków, głównie owadożernych. Niektóre gatunki dziuplaków już jesienią i zimą szukają przyszłych miejsc gniazdowania. Budki spełniają też inną rolę: w czasie trudnych warunków zimowych stanowią schronienie dla ptaków i małych zwierząt takich jak np. popielicowate i wiewiórki. Wieszać można klasyczne budki wykonane z deseczek, a także innego typu np. drążone w pniu. Nadleśnictwo Kołaczyce w bieżącym roku wywiesiło 35 sztuk budek o różnych wymiarach, od mniejszych przeznaczonych między innymi dla sikor, przez większe dla pleszki, dzięciołów, kowalika, szpaka, dudka aż po wyróżniające się dużymi rozmiarami budki dla puszczyka.
Jesienią również czyścimy i naprawiamy budki wywieszone w poprzednich latach. Usuwamy z ich wnętrza stare gniazda i nagromadzony materiał organiczny taki jak pióra, odchody i resztki pokarmu, aby na wiosnę mogły zagnieździć się nowe ptasie rodziny. Tej jesieni w lasach Nadleśnictwa Kołaczyce wyczyszczono ponad 300 sztuk budek. Zaniedbanie tych czynności i pozostawienie wewnątrz budek starego materiału gniazdowego sprzyja rozwojowi pasożytów groźnych dla zdrowia ptaków, powoduje zmniejszenie pojemności budek oraz ich spłycenie, co ułatwia drapieżnikom dostęp do ptasich jaj i lęgów.
Ptaki odwdzięczają się nam zjadając szkodliwe dla drzew owady, których nadmierna liczebność może negatywnie wpływać na zdrowotność lasu.

Tekst: M. Rąpała
Zdjęcia: M. Rąpała, R. Szarek