Wydawca treści Wydawca treści

Wykaz gatunków chronionych.

Wykazy gatunków chronionych roślin, bezkręgowców, ryb, płazów i gadów, ptaków oraz ssaków występujących na terenie i w zasięgu administracyjnego działania Nadleśnictwa Kołaczyce.

Łany czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum). Fot. P.Batory

Pierwionek wyniosły (Primula elatior).Fot. P.Batory

Poniżej znajdują się do pobrania wykazy gatunków chronionych roślin, bezkręgowców, ryb, płazów i gadów, ptaków oraz ssaków występujących na terenie i w zasięgu administracyjnego działania Nadleśnictwa Kołaczyce, według stanu na 01.01.2008 roku.

W ostatnich latach nastapiła zmiana listy gatunków chronionych, aktualnie określona jest przez nastepujące akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin