Rezerwaty przyrody

Istniejące rezerwaty przyrody.

Ochrona gatunkowa

Wykazy gatunków chronionych roślin, bezkręgowców, ryb, płazów i gadów, ptaków oraz ssaków występujących na terenie i w zasięgu administracyjnego działania Nadleśnictwa Kołaczyce.