Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ DREWNA W NADLEŚNICTWIE KOŁACZYCE.

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023 (znak EM.800.4.2021), Decyzji nr 107 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 września 2022 r. w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert zakupu oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno–Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno (znak: EM.800.10.2022), , Zarządzenia nr 2/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu Detalicznej Sprzedaży Drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce (znak ZG.0210.2.2022) oraz w oparciu o aktualny cennik, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno przeznaczone do sprzedaży w Nadleśnictwie Kołaczyce od dnia 1 lipca 2023 r. (znak: ZG.0210.26.2023).

Informacje na temat zasad sprzedaży drewna przez PGL Lasy Państwowe dostępne są także na stronie www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno oraz w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce i leśnictw.

Wykaz stosowanych w PGL LP norm i warunków technicznych mających zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji sprzedawanego surowca drzewnego znajduje się na stronie www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno. Drewno posiada certyfikat PEFC (Certyfikat PEFC FM/02/21/BC wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, ważny od 14.05.2021 r. do 13.05.2023 r.).


SPRZEDAŻ CHOINEK I STROISZU

Nadleśnictwo Kołaczyce informuje o możliwości zakupu choinek świerkowych i jodłowych oraz stroiszu jodłowego.

Sprzedaż choinek  będzie prowadzona dniach 12 - 23 grudnia br. w godz. od 7.00 - 15.00 przy kancelarii leśnictwa Bieździedza; tel. kontaktowy do leśniczego : 13 44 103 19; 668 110 493.

Stroisz można będzie nabyć w poszczególnych leśnictwach, po wcześniejszym uzgodnieniu z leśniczym.

Szczegółowe informacje dotyczące cennika odnajdą Państwo w poniższym załączniku.


POZYSKANIE DREWNA KOSZTEM NABYWCY (SAMOWYRÓB)

Nadleśnictwo Kołaczyce informuje, że z dniem 29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem nr 24/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce (Zn. spr.: ZG.0210.24.2022) zaktualizowane zostały zasady pozyskania drewna kosztem nabywcy (tzw. samowyrobem).

Szczegółowe warunki pozyskania drewna samowyrobem określone zostały w ww. Zarządzeniu (do pobrania w załączniku).

W przypadku chęci przystąpienia do samowyrobu drewna, należy skontaktować się z pracownikami danego leśnictwa w celu ustalenia dalszych szczegółów (numery telefonów do leśnictw znajdują się w zakładce „Kontakt”).

Przed przystąpieniem do samowyrobu, wykonawca prac związanych z pozyskaniem drewna zobowiązany jest do podpisania OŚWIADCZENIA (załącznik nr 1 do Zarządzenia 24/2022).


SPRZEDAŻ CHOINEK

Nadleśnictwo Kołaczyce informuje o możliwości zakupu choinek świerkowych i jodłowych oraz stroiszu jodłowego.

Sprzedaż choinek  będzie prowadzona dniach 13 - 23 grudnia br. w godz. od 7.00 - 15.00 przy kancelarii leśnictwa Bieździedza; tel. kontaktowy do leśniczego : 13 44 103 19; 668 110 493.

Stroisz można będzie nabyć w poszczególnych leśnictwach.

Szczegółowe informacje dotyczące cennika odnajdą Państwo w poniższym załączniku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAKUPU.


SPRZEDAŻ SADZONEK

Nadleśnictwo Kołaczyce informuje, że w związku z zawieszeniem produkcji szkółkarskiej,

nie prowadzi sprzedaży sadzonek.