Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ DREWNA W NADLEŚNICTWIE KOŁACZYCE.

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020-2021 (znak ZM.800.10.2019), Decyzji nr 160 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12listopada 2019 r. w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert zakupu oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno – Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno (znak: ZM.800.11.2019), Zarządzenia nr 2/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminu Detalicznej Sprzedaży Drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce (znak N.801.1.2020) oraz w oparciu o aktualny cennik, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno przeznaczone do sprzedaży w Nadleśnictwie Kołaczyce od 1 lipca 2020 r. (znak: ZG.0210.25.2020).

 

Informacje na temat zasad sprzedaży drewna przez PGL Lasy Państwowe dostępne są także na stronie www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno oraz w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce i leśnictw.

 

Wykaz stosowanych w PGL LP norm i warunków technicznych mających zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji sprzedawanego surowca drzewnego znajduje się na stronie www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno. Drewno posiada certyfikat PEFC (Certyfikat BVCPL/PEFCFM/06-11 wydany przez Bureau Veritas Sp. z o.o., ważny od 14.05.2018 r. do 13.05.2021 r.).

 


SPRZEDAŻ SADZONEK

Nadleśnictwo Kołaczyce informuje, że w związku z zawieszeniem produkcji szkółkarskiej,

nie prowadzi sprzedaży sadzonek.