Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ DREWNA W NADLEŚNICTWIE KOŁACZYCE.

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023 (znak EM.800.4.2021), Decyzji nr 104 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 r. w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert zakupu oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno–Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno (znak: EM.800.5.2021), Decyzji nr 105 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 104 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 września 2021 r. w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert zakupu oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno–Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno (znak: EM.800.6.2021), Zarządzenia nr 2/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu Detalicznej Sprzedaży Drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce (znak ZG.0210.2.2022) oraz w oparciu o aktualny cennik, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie cen detalicznych na drewno przeznaczone do sprzedaży w Nadleśnictwie Kołaczyce od 17 stycznia 2022 r. (znak: ZG.0210.3.2022).

Informacje na temat zasad sprzedaży drewna przez PGL Lasy Państwowe dostępne są także na stronie www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno oraz w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce i leśnictw.

Wykaz stosowanych w PGL LP norm i warunków technicznych mających zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji sprzedawanego surowca drzewnego znajduje się na stronie www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno. Drewno posiada certyfikat PEFC (Certyfikat PEFC FM/02/21/BC wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, ważny od 14.05.2021 r. do 13.05.2023 r.).


SPRZEDAŻ CHOINEK

Nadleśnictwo Kołaczyce informuje o możliwości zakupu choinek świerkowych i jodłowych oraz stroiszu jodłowego.

Sprzedaż choinek  będzie prowadzona dniach 13 - 23 grudnia br. w godz. od 7.00 - 15.00 przy kancelarii leśnictwa Bieździedza; tel. kontaktowy do leśniczego : 13 44 103 19; 668 110 493.

Stroisz można będzie nabyć w poszczególnych leśnictwach.

Szczegółowe informacje dotyczące cennika odnajdą Państwo w poniższym załączniku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAKUPU.


SPRZEDAŻ SADZONEK

Nadleśnictwo Kołaczyce informuje, że w związku z zawieszeniem produkcji szkółkarskiej,

nie prowadzi sprzedaży sadzonek.