Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ DREWNA W NADLEŚNICTWIE KOŁACZYCE.

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2024-2026 (znak EM.800.3.2023), Zarządzenia nr 105 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 97 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2024-2026 (znak sprawy: EM.800.12.2023, Decyzji nr 171 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 r. w sprawie okresów sprzedaży i zasad ustalania cen w 2024 r. w Portalu Leśno-Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno znak: EM.800.4.2023, Decyzji nr 172 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 października 2023 r. w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert zakupu oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno–Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno (znak: EM.800.5.2023), Decyzji nr 161 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania reklamacji na drewno w PGL LP (znak: ZM.800.12.2019), Zarządzenia nr 7/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie Regulaminu Detalicznej Sprzedaży Drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce (znak ZG.801.1.2024) oraz w oparciu o aktualny cennik sprzedaży detalicznej, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2024 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno przeznaczone do sprzedaży w Nadleśnictwie Kołaczyce od dnia 13 lutego 2024 r. (znak: ZG.801.3.2024),.

Informacje na temat zasad sprzedaży drewna przez PGL Lasy Państwowe dostępne są także na stronie https://drewno.lasy.gov.pl/ oraz w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce i leśnictw.

Wykaz stosowanych w PGL LP norm i warunków technicznych mających zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji sprzedawanego surowca drzewnego znajduje się na stronie https://drewno.lasy.gov.pl/ . Drewno posiada certyfikat PEFC (Certyfikat Nr. PCBC/PEFC-5/1/2022 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., ważny od 14.01.2022 r. do 13.05.2024 r., subcertyfikat nr PCBC/PEFC-5/1/2022-11).

 


SPRZEDAŻ CHOINEK I STROISZU

Choinki i stroisz jodłowy w sezonie 2023 / 2024
Nadleśnictwo Kołaczyce posiada w swojej ofercie handlowej ograniczoną ilość choinek świerkowych i jodłowych. Zorganizowana sprzedaż choinek będzie prowadzona w Leśnictwie Bieździedza (m. Nawsie Kołaczyckie 212) w dni robocze w okresie 11.12 – 22.12. br. w godz. 7.00 - 12.00 (lub w innych godzinach po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z leśniczym) tel. 13 44 103 19, kom. 668 110 535.
Sprzedaż choinek oraz stroiszu jodłowego będzie prowadzona także w pozostałych leśnictwach, po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym leśniczym.

•    Choinki jodłowe i świerkowe:

wysokość    cena netto za sztukę
do 1,5 m       30,00 zł
1,6 - 2,5 m    35,00 zł
2,6 – 3,5 m    40,00 zł
3,6 – 5,0 m    45,00 zł

•    Stroisz jodłowy (pozyskany bez kosztów cena netto – 50,00 zł/m3p

Do cen netto (stroiszu i choinek) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.


Numery telefonów do leśniczych oraz adresy leśnictw znajdują się w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej nadleśnictwa (https://kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl/lesnictwa).


POZYSKANIE DREWNA KOSZTEM NABYWCY (SAMOWYRÓB)

Nadleśnictwo Kołaczyce informuje, że z dniem 29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem nr 24/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce (Zn. spr.: ZG.0210.24.2022) zaktualizowane zostały zasady pozyskania drewna kosztem nabywcy (tzw. samowyrobem).

Szczegółowe warunki pozyskania drewna samowyrobem określone zostały w ww. Zarządzeniu (do pobrania w załączniku).

W przypadku chęci przystąpienia do samowyrobu drewna, należy skontaktować się z pracownikami danego leśnictwa w celu ustalenia dalszych szczegółów (numery telefonów do leśnictw znajdują się w zakładce „Kontakt”).

Przed przystąpieniem do samowyrobu, wykonawca prac związanych z pozyskaniem drewna zobowiązany jest do podpisania OŚWIADCZENIA (załącznik nr 1 do Zarządzenia 24/2022).


SPRZEDAŻ SADZONEK

Nadleśnictwo Kołaczyce informuje, że w związku z zawieszeniem produkcji szkółkarskiej,

nie prowadzi sprzedaży sadzonek.