Wydawca treści Wydawca treści

SPRZEDAŻ DREWNA W NADLEŚNICTWIE KOŁACZYCE.

Sprzedaż drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020-2021 (znak ZM.800.10.2019), Decyzji nr 160 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12listopada 2019 r. w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert zakupu oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno – Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno (znak: ZM.800.11.2019), Zarządzenia nr 1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu Detalicznej Sprzedaży Drewna w Nadleśnictwie Kołaczyce (znak ZG.0210.1.2021) oraz w oparciu o aktualny cennik, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia cen detalicznych na drewno przeznaczone do sprzedaży w Nadleśnictwie Kołaczyce od 5 lipca 2021 r. (znak: ZG.0210.26.2021).

 

Informacje na temat zasad sprzedaży drewna przez PGL Lasy Państwowe dostępne są także na stronie www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno oraz w siedzibie Nadleśnictwa Kołaczyce i leśnictw.

 

Wykaz stosowanych w PGL LP norm i warunków technicznych mających zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji sprzedawanego surowca drzewnego znajduje się na stronie www.drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno. Drewno posiada certyfikat PEFC (Certyfikat BVCPL/PEFCFM/06-11 wydany przez Bureau Veritas Sp. z o.o., ważny od 14.05.2018 r. do 13.05.2021 r.).

 


SPRZEDAŻ CHOINEK I STROISZU JODŁOWEGO W NADLEŚNICTWIE KOŁACZYCE

Nadleśnictwo Kołaczyce posiada w swojej ofercie handlowej ograniczoną ilość choinek świerkowych i jodłowych. Zorganizowana sprzedaż choinek będzie prowadzona w Leśniczówce Leśnictwa Bieździedza (m. Nawsie Kołaczyckie 212) w dni robocze w okresie od 10 do 23 grudnia br. w godz. 7°° - 10°°,  tel. 13 4410319, 668 110 493.

Choinki świerkowe i jodłowe           cena netto
        
        do             1,5 m                 20,00 zł    
        1,6 m   -    3,0 m                 25,00 zł
        3,1 m     -  10,0 m                30,00 zł


Sprzedaż stroiszu jodłowego, pozyskanego bez kosztów, będzie prowadzona  bezpośrednio w leśnictwach, po wcześniejszym uzgodnieniu z właściwym Leśniczym.
Cena netto 1 m3p stroiszu wynosi 50 zł.

Do cen netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

 


SPRZEDAŻ SADZONEK

Nadleśnictwo Kołaczyce informuje, że w związku z zawieszeniem produkcji szkółkarskiej,

nie prowadzi sprzedaży sadzonek.