Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany.

Na podstawie przepisów: art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami) oraz "Wytycznych z dnia 21.12.2015r., w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie nadleśnictw Lasów Państwowych nadzorowanych przez Dyrektora RDLP w Krośnie", znak sprawy ZS.2261.1.2015, a także zgody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (pismo Zn. spr.:  ZS.2261.7.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.), Nadleśnictwo Kołaczyce informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości.

 

 

Nieruchomości zbywane przez Lasy Państwowe

Data zgody na zamianę

adres leśny

adres administracyjny

nr działki

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość        (w tyś. zł)

20.04.2022

04-11-1-08-138-n-00

 

 

 

 

 

18-05-112-0015

 

 

 

1313/2

 

 

 

Ls

0,4379

 

 

 

131,80

04-11-1-08-138-o-00

0,0382

04-11-1-08-138-~a-00

0,0914

04-11-1-08-138-~b-00

0,0171

04-11-1-08-141A-a-00

 

1314/2

 

Dr

0,0410

 

1,90

04-11-1-08-141-~a-00

0,0521

04-11-1-08-140A-a-00

18-05-112-0001

627/1

Dr

0,0330

0,70

                                                                                                                                      Razem

134,40

 

 

Nieruchomości nabywane przez Lasy Państwowe

właściciel

adres administracyjny

nr działki

kategoria użytku

powierzchnia (w ha)

wartość             (w tyś. zł)

 

Gmina Tarnowiec

18-05-112-0001

504/1

Ls

3,24

108,30

18-05-112-0001

504/3

Ls

0,75

25,10

18-05-112-0006

692

Dr

0,0195

0,50

                                                                                                                       Razem

133,90

 

                                                                                                     Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce

 

                                                                                                                        Artur Paczkowski