Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kołaczyce
Nadleśnictwo Kołaczyce
13 44 576 10
13 44 576 12

Nawsie Kołaczyckie 317

38-213 Kołaczyce

 

NIP: 6852237173

REGON: 180287967

Numer rachunku bankowego:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. o/Krosno, nr rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0148 3330.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce
Artur Paczkowski
(13) 4457614, kom.: 662 234 901, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411121
Zastępca Nadleśniczego
Ryszard Brocławik
(13) 4457630, kom.: 668 152 744, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411311
Główny Księgowy
Teresa Merkwa
(13) 4457619, kom.: 784 064 235, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411611

Inżynier Nadzoru

Robert Kludacz
Tel.: (13) 4457616, kom.: 668 115 873, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411212

Dział Gospodarki Leśnej

Wiesław Łyszczarz
Specjalista ds. użytkowania lasu, Inspektor ds. BHP
Tel.: tel. (13) 4457626, kom.: 664 098 533, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411331
Grzegorz Więcek
Specjalista ds. stanu posiadania, urządzania lasu, lasów nadzorowanych, Administrator SILP
Tel.: (13) 4457629, kom.: 662 235 084, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411333
Joanna Kraus - Przybyłowska
Starszy Specjalista ds. marketingu i łowiectwa.
Tel.: (13) 4457622, kom.: 728 316 753, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411334
Michał Rąpała
Starszy Specjalista ds. zagospodarowania lasu (hodowla lasu, szkółkarstwo, nasiennictwo i selekcja, ochrona lasu, ochrona p.poż.)
Tel.: (13) 4457628, kom.: 728 311 192, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411332
Przemysław Telep
Specjalista ds. ochrony przyrody i leśnej mapy numerycznej.
Tel.: (13) 4457624, kom.: 882 104 391, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411335
Gabriela Markowicz
Specjalista ds. gospodarki i edukacji leśnej
Tel.: (13) 4457633, kom.: 530 942 416, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411211

Dział Administracyjno-gospodarczy

Tomasz Jarkiewicz
Sekretarz
Tel.: (13) 4457625, kom.: 696 068 315, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411671
Jacek Stasiowski
Specjalista SL ds. logistyki i transportu.
Tel.: (13) 4457623, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411672, kom.: 668 103 237
Karolina Arłamowska
Sekretariat / Starszy Referent ds. administracji
Tel.: tel. (13) 4457610, kom.: 664 098 536, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411100
Kamil Krzanowski
Referent ds. administracji.
Tel.: tel. (13) 4457627, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411122

Dział Finansowo – Księgowy

Wiesława Jedziniak
Starsza Księgowa
Tel.: (13) 4457620, kom.: 728 316 754, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411613
Joanna Biroś
Starszy Referent ds. księgowości
Tel.: 13 44 576 21, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411600
Agnieszka Gołąb
Specjalista ds. księgowości
Tel.: tel. 13 44 576 17, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411612
Jolanta Czechowicz
Specjalista ds. księgowości
Tel.: tel. 13 44 576 18, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411614

Stanowisko ds. pracowniczych

Renata Inglot
Starszy Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: (13) 4457615, kom.: 728 316 755, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411131

Posterunek Straży Leśnej

Piotr Łyszczarz
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: (13) 4457631, kom.: 662 235 095, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411221
Paweł Gołąb
Strażnik Leśny
Tel.: tel. (13) 4457631, kom.: 662 235 051, tel. IP (sieć wewnętrzna Lasów Państwowych): 3411221

Lasy nadzorowane

Kazimierz Gniady
Specjalista Służby Leśnej ds. lasów nadzorowanych Gmin Biecz, Lipinki, Haczów, Jasienica Rosielna oraz Miasta Krosno.
Tel.: kom.: 662 235 116
Bolesław Kutrzeba
Specjalista Służby Leśnej ds. lasów nadzorowanych Gmin Chorkówka, Jedlicze, Korczyna oraz Wojaszówka.
Tel.: kom.: 668 813 319, kom.: 888 712 602

DANE OSOBOWE

Arkadiusz Kępski
Inspektor Ochrony Danych (IOD)